• Thông dụng

  Infer (fro what is known).
  Cũng đoán chừng thế thôi chưa chắc đã đúng
  To infer a conclusion just like that without any certainly of correctness.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X