• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Raschig ring

  Giải thích VN: Một loại cột một ống hình trụ hai đáy mở, làm bằng thép hoặc gốm, [[rỗng. ]]

  Giải thích EN: A type of column packing that consists of a hollow, steel, or ceramic cylinder open at both ends.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X