• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  shaft bearing

  Giải thích VN: đỡ trục quay, để giảm ma sát giữ cho trục đồng tâm.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back rest
  bearing
  collar bearing
  journal
  journal bearing
  journal box
  pedestal bearing
  pillow
  pillow block
  plummer block
  plummer block bearing
  radial bearing
  stay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X