• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  intermediate
  khu vực giữa
  intermediate area
  media
  medial
  mesial
  middle
  dữ liệu nằm giữa
  Data In the Middle (DIM)
  hàng mẫu tự giữa
  middle letter row
  một phần ba giữa
  middle third
  tầng khí quyển giữa
  middle atmosphere

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  middle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X