• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bond stress
  ứng suất dính bám neo
  anchorage bond stress
  ứng suất dính bám trung bình
  average bond stress
  ứng suất dính cục bộ
  local bond stress
  ứng suất dính trung bình
  average bond stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X