• Thông dụng

  Động từ

  To hang on to, to stick fast to
  bám cành cây đu người lên
  to hang on to a branch and swing oneself on it
  đỉa bám chân
  a leech sticks fast to a leg
  rễ bám càng sâu thì cây càng vững
  the deeper a tree strikes its roots, the steadier it is
  bụi bám đầy đầu anh ta
  dust sticks all over his head
  bám gót đồng chí liên lạc
  to follow closely the messenger-guide
  To sponge on
  bọn ngụy quyền bám lấy đế quốc
  the quisling regime sponged on imperialism
  địa chủ sống bám vào nông dân
  the landlords sponge on the peasants

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  hashing

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  click
  tack

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adhere
  cling
  snap

  Giải thích VN: dụ bám theo khung lưới (snap to grid).

  stick

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mince

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X