• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  alumina

  Giải thích VN: Một trong những loại nguyên liệu công nghiệp được làm từ hay chứa alumin. Do vậy, thể Gạch hay sứ [[alumin. ]]

  Giải thích EN: Any of various industrial materials made from or containing alumina. Thus, alumina brick, alumina porcelain.

  alumin bêta
  beta alumina

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X