• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  alkylation
  ankyl hóa axit flohiđric
  hydrofluoric acid alkylation
  ankyl hóa axit sunfuric
  sulphuric acid alkylation
  ankyl hóa xúc tác
  catalytic alkylation
  ankyl hóa nhiệt
  thermal alkylation
  ankyl hóa nhôm clorua
  aluminum chloride alkylation
  phản ứng ankyl hóa
  alkylation reaction
  phương pháp ankyl hóa
  alkylation process
  quá trình ankyl hóa
  alkylation process
  quá trình ankyl hóa bằng axit sunfuric
  sulphuric acid alkylation process

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  alkylate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X