• Thông dụng

  Danh từ
  Fly-wheel

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  flywheel
  dụng cụ quay bánh đà
  flywheel turner
  hộp bánh đà (động )
  flywheel housing
  vành răng bộ khởi động bánh đà
  flywheel starter ring gear

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flywheel sheave
  hydraulic system flushing
  roll
  roller
  wheel
  bánh đà khuỷu
  crank wheel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X