• Thông dụng

  Động từ

  To swarm round, to swarm over
  bị ong bâu
  to be swarmed over by bees
  máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đó
  as blood oozes out, flies swarm in
  To crowd about, to mob
  đoàn người hiếu kỳ chen nhau bâu kín lấp cả lối đi
  a jostling group of curious onlookers crowded about and blocked the way
  Danh từ
  Collar (of jacket)
  Pocket (of jacket)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X