• Thông dụng

  Động từ

  To elbow, to jostle
  chen vào đám đông
  to elbow oneself into the crowd, to elbow one's way into the crowd
  đông quá chen chân không lọt
  the crush was such that it was impossible to elbow oneself in
  thuyền chen nhau vào bến
  boats and rafts jostled for berth
  To intersperse, to mix
  cỏ cây chen đá chen hoa
  rocks were interspersed with vegetation and leaves with blooms
  nói chen vào một câu
  to cut in with a sentence
  trong niềm vui chen lẫn chút ít lo âu
  a joy mixed with some degree of anxiety
  chen vai thích cánh
  to vie hard with each other in some common job

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X