• Thông dụng

  Phó từ

  Then and there
  làm béng đi
  to do it then and there
  biết thế thì nhận lời béng cho xong
  if I had known it, I'd have accepted then and there
  Clean
  mất béng đi
  to clean close
  quên béng cả công việc
  to clean forget even one's work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X