• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  least significant bit

  Giải thích VN: Trong một dãy một hay nhiều byte, đó thường bít nằm tận cùng bên phải.

  least significant bit (LSB)

  Giải thích VN: Trong một dãy một hay nhiều byte, đó thường bít nằm tận cùng bên phải.

  LSB (least significant bit)

  Giải thích VN: Trong một dãy một hay nhiều byte, đó thường bít nằm tận cùng bên phải.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X