• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wave packet
  bank
  sỏi bờ sông
  bank gravel
  sự bảo vệ bờ sông
  bank protection
  sự xói bờ sông
  river bank erosion
  sự xói lở của bờ sông
  erosion of the river bank
  sự xói mòn bờ sông
  bank underwashing
  đê (bờ) sông
  river-bank dike
  đê bảo vệ bờ sông
  bank protection dam
  độ dốc bờ sông
  bank slope
  brink
  river bank
  sự xói bờ sông
  river bank erosion
  sự xói lở của bờ sông
  erosion of the river bank
  đê (bờ) sông
  river-bank dike
  riverside
  shore erosion
  strand
  waterfront
  waterside

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X