• Thông dụng

  Dark
  ngồi một mình trong bóng tối
  to sit by oneself in the dark
  cả một vùng bóng tối dày đặc
  a whole area plunged in the dark
  thời kỳ cách mạng còn trong bóng tối
  the dark times of the revolution (trong hoàn cảnh hoạt động bí mật)
  Darkness
  Shadow

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  shadow

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  umbra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X