• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  error compensation

  Giải thích VN: Quá trình hiệu chỉnh sự chênh lệch giữa mục tiêu hoặc kích thước mong muốn mục tiêu hoặc kích thước đạt [[được. ]]

  Giải thích EN: The process of correcting for the difference between a desired target or dimension and the target or dimension achieved.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X