• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  secondary sewage sludge

  Giải thích VN: Một loại bùn sinh học, như các bùn hoạt tính hay dòng [[mùn. ]]

  Giải thích EN: A biological sludge, such as activated sludge or trickling filter humus.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X