• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  release
  bản phát hành chính
  major release
  bản phát hành phần mềm
  software release
  bản phát hành sửa lỗi
  bug fix release
  bản phát hành thư viện chương trình
  PLR (programlibrary release)
  bản phát hành thư viện chương trình
  program library release (PLR)
  release lever
  version

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X