• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  trial balance
  bảng cân đối kiểm tra các số
  trial balance of balances
  bảng cân đối kiểm tra sau khi kết toán
  trial balance after closing
  bảng cân đối kiểm tra tổng cộng
  trial balance of totals
  bảng cân đối kiểm tra trước khi kết toán
  trial balance before closing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X