• Thông dụng

  Tính từ

  Flickering
  ánh đuốc bập bùng trong đêm khuya
  the torches flickered in the late night
  Crescendo then diminuendo
  tiếng trống bập bùng
  the tomtom sounded crescendo then diminuendo
  tiếng đệm đàn ghi ta bập bùng
  the guitar's crescendo then diminuendo accompaniment
  bập bập bùng
  incessantly crescendo and diminuendo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X