• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shoot

  Giải thích VN: Kích nổ một vụ nổ phá than ra khỏi vỉa, hay nổ để mở một lỗ [[khoan.. ]]

  Giải thích EN: To detonate an explosive that breaks coal loose in a seam, or to blast open a borehole..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X