• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  alphabet
  bảng chữ cái thay thế
  substitution alphabet
  độ dài bảng chữ cái
  alphabet length

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alphabet
  bảng chữ cái chuẩn quốc tế
  International Reference Alphabet (IRA)
  bảng chữ cái quốc tế
  International Alphabet (IA)
  bảng chữ cái quốc tế 5
  International Alphabet No.5
  bảng chữ cái thay thế
  substitution alphabet
  bảng chữ cái theo âm
  phonetic alphabet
  bảng chữ cái điện báo quốc tế
  International Telegraph Alphabet (ITA)
  bảng chữ cái điện báo quốc tế 2
  International Telegraph Alphabet No.2 (ITA2)
  độ dài bảng chữ cái
  alphabet length
  literal code alphabet
  table of alphabets

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X