• Thông dụng

  Động từ

  To break
  bẻ ra làm đôi
  to break into half
  To fold
  bẻ cổ áo
  to fold down a collar
  To pinion
  bẻ quặt hai tay ra đằng sau
  to pinion someone's arms
  To refute
  lẽ không bẻ được
  an argument impossible to refute
  bẻ hành bẻ tỏi
  to raise all kinds of objection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X