• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balancing tank
  compensating basin
  equalizing reservoir
  regulating head chamber
  surge chamber
  bể điều áp tràn
  spilling surge chamber
  surge tank
  bể điều áp màng cản
  restricted orifice surge tank
  bể điều áp màng cản
  throttled surge tank
  bể điều áp hai buồng
  compound surge tank
  bể điều áp hai ngăn
  two-chamber surge tank
  bể điều áp vi sai
  differential surge tank

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X