• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pond
  tank
  bể nước áp lực
  elevated tank
  bể nước áp lực
  head tank
  bể nước chịu áp
  head tank
  bể nước khí nén
  compressed-air water tank
  bể nước ngọt
  freshwater tank
  bể nước nổi
  float tank
  bể nước tầng thượng
  attic tank
  bể nước trên cao
  elevated tank
  bể nước trên cao
  gravity tank
  bể nước trên cao
  head tank
  bể nước trên mái
  roof tank
  water basin
  water bath
  bể nước lạnh
  chilled-water bath
  bể nước nhiệt độ không đổi
  constant temperature water-bath
  water tank
  bể nước khí nén
  compressed-air water tank
  water-bath
  bể nước lạnh
  chilled-water bath
  bể nước nhiệt độ không đổi
  constant temperature water-bath

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X