• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  central memory
  central memory (CM)
  CM (central memory)
  core storage
  main memory
  main storage
  bộ nhớ chính vật
  physical main storage
  bộ xử bộ nhớ chính
  main storage processor
  sở dữ liệu bộ nhớ chính
  MSDB (mainstorage database)
  phần chia bộ nhớ chính
  main storage partition
  vùng bộ nhớ chính
  main storage region
  vùng dự trữ bộ nhớ chính
  main storage spool
  vùng kết xuất bộ nhớ chính
  main storage dump space
  đơn vị bộ nhớ chính
  main storage unit
  main store
  primary memory
  primary storage
  primary store

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X