• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  Shared memory (SM)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shared memory
  bộ nhớ dùng chung toàn cầu
  Global Shared Memory (GSM)
  máy tính song song bộ nhớ dùng chung
  Shared Memory Parallel Computer (SMPC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X