• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  feed preparation unit

  Giải thích VN: Bất kỳ thiết bị xử nào cung cấp nguyên liệu cho quy trình tiếp [[theo. ]]

  Giải thích EN: Any processing equipment that provides feedstock for subsequent processing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X