• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stem

  Giải thích VN: Thiết bị nối kết mũi kim giữ cân bằng cho việc lên [[dây. ]]

  Giải thích EN: A thick rod that links the bit and the balance on the string tool of a churn rod.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X