• Thông dụng

  Tính từ

  Crowded with, encumbered with
  nhà bộn những rơm
  the house is crowded with straw
  công việc đang bộn lên
  to be over head and ears in work
  Quite
  anh ta đã bộn tuổi
  he is quite old
  bộn tiền
  to be quite rich

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X