• Thông dụng

  Tính từ

  Flagging, flaccid
  hai chân bủn rủn không bước được
  his two legs flagging, he could hardly walk
  sợ bủn rủn cả chân tay
  to have one's limbs flaccid out of fear
  bủn rủn cả người đói
  to have one's whole body flagging from hunger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X