• Thông dụng

  Danh từ

  Bogey, bogy, bugbear, bugaboo
  ông ba bị
  The bogey

  Tính từ

  Seedy, shabby, battered
  bộ quần áo ba bị
  a seedy suit of clothes
  Unprincipled, knavish, good for nothing
  anh chàng ba bị
  knave, rascal, cad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X