• Thông dụng

  Tính từ

  Crushed to pulp
  ruộng lúa bị giẫm be bét
  the rice crops were trampled to pulp
  quả chuối nát be bét
  the banana was crushed to pulp
  In a complete mess
  tính sai be bét
  the calculations were a complete mess
  rượu chè be bét
  to drink oneself into a complete mess
  thiếu be thiếu bét
  it was so short in number that it was a complete mess

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X