• Thông dụng

  Danh từ

  Wine flask
  rượu ngon chẳng quản be sành
  good wine does not mind a terracotta flask

  Tính từ

  Beige
  chiếc áo mưa màu be
  a beige raincoat
  Động từ
  To build mud embankments on
  To surround with hands top of heaped vessel (to secure the fullest measure)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bath

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beryllium
  glucinium
  little
  miniature
  minor
  small
  galley
  lot
  raft
  bellows
  blower
  blower or blowing engine
  basin
  bath
  break up
  cistern
  compartment
  pond
  pool
  receptaculum
  sea
  storage
  vat
  abutment
  anvil stake
  backing
  ballast
  base
  base plate
  basement
  bearer
  bearing
  bearing block
  bed
  bed plate
  bellows
  bench
  bracket
  cap
  casing
  column
  cradle
  dais

  Giải thích VN: Bục đặt cuối một phòng lớn dành cho các diễn giả, nhân vật quan trọng khách mời danh [[dự. ]]

  Giải thích EN: A raised platform at one end of a hall used for the seating of speakers, dignitaries, or honored guests.

  estrade
  footing
  foundation
  frame
  holder
  mount
  pad
  pedestal
  platform
  plinth wall
  rack
  saddle
  seat
  setting
  socle
  sole
  sollar
  stage
  stand
  stay
  support
  trestle

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bath
  platform
  shelf
  shelving
  stillage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X