• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phase modulation

  Giải thích VN: Phương pháp bién đổi góc pha tức thời của sóng cao [[tần. ]]

  chỉ số biến điệu pha
  phase modulation index
  hệ thống biến điệu pha
  phase modulation system
  sự biến điệu pha của sóng mang
  phase modulation of carrier
  sự biến điệu pha của véc-tơ tổng
  phase modulation of the vector sum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X