• Thông dụng

  Sad, melancholy
  buồn trong lòng
  to be sad at heart
  vẻ mặt buồn
  to look sad
  cảnh trời chiều buồn
  the dusky scenery was melancholy
  tiếng dế kêu nghe thật buồn
  the chirping of crickets sounded sad indeed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X