• Thông dụng

  Danh từ

  Plough
  trâu kéo cày
  buffaloes and oxen draw ploughs
  cày máy
  a tractor-pulled plough
  tay cày tay súng
  a rifle in one hand, a plough in the other (peasants' preparedness)

  Động từ

  To plough
  cày ruộng
  to plough fields
  cày sâu bừa kỹ
  to plough deep and rake carefully
  bom đạn cày nát trận địa
  the battlefield was ploughed up by bombs and bullets
  xe tăng cày mặt đường
  the road surface was ploughed up by tanks

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X