• Thông dụng

  Danh từ

  Cadre, officer
  người cán bộ cách mạng hết lòng phục vụ nhân dân
  the revolutionary cadre serves the people with utter dedication
  đào tạo cán bộ
  to train cadres
  đoàn kết giữa cán bộ chiến
  unity between officers and men

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  staff
  staff member
  staff person

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X