• Thông dụng

  Danh từ
  Roofed hammock, palanquin, palankeen
  Stretcher

  Động từ

  To carry on a stretcher
  cáng anh thương binh về trạm quân y
  to carry a wounded soldier to a military infirmary
  To take charge of, to assume the responsibility for
  một mình cáng được công việc của mấy người
  to take charge alone of the job of some

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X