• Thông dụng

  Tính từ

  Dumb, mute
  người câm
  a dumb person
  giả câm giả điếc
  to sham dumbness and deafness, to pretend to be deaf and dumb
  tín hiệu câm
  dumb signs
  kịch câm
  a dumb show, a mime, a pantomime
  chữ h câm trong chữ Pháp
  the mute "h" in a French word
  Silent
  ngồi câm miệng
  to sit in silence
  các khẩu pháo của địch câm họng
  the enemy guns were silent
  câm miệng hến câm như hến
  mute as a fish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X