• Thông dụng

  Deaf.
  Điếc một tai
  To deaf of one ear.
  Stunted.
  Quả dừa điếc
  A stunted coconut.
  Dud.
  Đạn điếc
  A dud bullet.
  Pháo điếc không nổ
  Dud fire-crackers never explode.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  deaf
  tật câm điếc
  deaf-mutism
  điểm điếc
  deaf point
  deafness
  điếc nhận cảm
  perceptive deafness
  điếc nhiễm độc
  toxic deafness
  điếc tai giữa
  middle-ear deafness
  điếc trung tâm
  central deafness
  điếc từ ngữ
  word deafness
  điếc vỏ não
  cortical deafness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X