• Thông dụng

  Danh từ

  toad (con cóc)
  ambarella, otaheite apple (quả/trái cóc, cây cóc)

  Phó từ

  Never, not at all
  doạ thì doạ cóc sợ
  threat or no threat, we are never afraid
  cóc ai ưa
  never a one likes him
  cóc cần
  not to care a straw

  Từ đệm

  Not at all
  sợ cóc
  not to be afraid at all
  thì giờ cóc đâu
  no time at all

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X