• Thông dụng

  Động từ

  To be sensitive
  quan cảm thụ
  sensory organs
  cảm thụ cái hay cái đẹp
  to be sensitive to the interesting and the beautiful
  nâng cao khả năng cảm thụ nghệ thuật
  to enhance the artistic sense

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X