• Thông dụng

  Tính từ

  (nói về con người) Frank, candid, truthful
  lời nói chân thành
  candid words
  (nói về nghệ thuật) True to life
  nghệ thuật càng chân thật càng giá trị
  the truer to life art is, the more valuable
  tác phẩm phản ánh chân thật cuộc sống mới
  the work reflects truthfully the new life

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X