• Thông dụng

  Lock.
  To lock the door.
  Turn off.
  Khoá vòi nước lại
  To turn off the water tap.
  Close.
  Khoá sổ
  To close a list.
  Lock.
  Khoá an toàn
  A safety lock.
  Key
  Khoá mật
  A cipher key, a coding key.
  Buckle.
  Khoá thắt lưng
  A belt buckle.
  Term, course, round (of examinations).
  Khoá học
  A course of study.
  Ra ứng cử một khoá nưã
  To run for another term.
  Quốc hội khoá bốn
  The fourth National Assembly.
  Như khoá sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X