• Thông dụng

  Động từ.

  To race
  chạy đua với thời gian đắp xong con đê trước mùa mưa
  to race against time and finish building the dyke before the flood season
  chạy đua trang
  an arms race

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  compete
  competitive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X