• Thông dụng

  Danh từ

  Như châu chấu
  buồn như chấu cắn
  gloomily sad

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  die
  pin
  box
  dish
  chậu bốc hơi
  vaporating dish
  pan
  trough
  chậu máng
  drinking trough
  chỗ uốn của máng chậu
  trough bend
  tub
  vases
  vessel

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tank
  tray
  trough
  tub
  vessel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X