• Thông dụng

  To stint oneself in
  phải chắt bóp trong bao nhiêu năm mới được món tiền ấy
  that sum of money was the result of many years stinting himself in everything
  chắt bóp từng đồng
  to stint oneself in money and save every penny

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X