• Thông dụng

  Tính từ

  Correct
  quần áo chỉnh tề
  correct clothing
  ăn mặc chỉnh tề
  to be correctly dressed
  các chiến đã chỉnh tề trong hàng ngũ
  the men were correctly in line, the men's ranks were dressed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X