• Thông dụng

  To appeal (to a higher court)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  appeal
  giấy cam kết trả phí chống án
  appeal bond
  quyền thượng tố, chống án, kháng cáo
  right of appeal
  thủ tục chống án về thuế
  tax appeal
  vụ chống án
  case on appeal
  appellant
  appellate
  quyền chống án
  appellate jurisdiction
  review

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X